menu
Word Lid
Eindelijk verhoging straffen dierenmishandeling: “Maar ook de pakkans moet groter”

Het Vlaams Belang pleitte al ettelijke malen voor een verzwaring van de strafmaat voor dierenmishandeling en -verwaarlozing, en juicht toe dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) daar eindelijk uitvoering aan geeft. Vandaag kondigt Weyts immers aan dat op dierenmishandeling binnenkort een maximale gevangenisstraf van vijf jaar zal komen te staan. “Onze partij diende vorig jaar al een voorstel van decreet in om de straffen op te trekken, maar dat werd toen wel door alle partijen weggestemd waaronder ook Weyts’ N-VA”, zegt Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) in een reactie. “Het is dus zeer goed dat de strafverzwaring er nu komt, maar er moeten tegelijk ook meer inspanningen gedaan worden om dierenmishandeling aan het licht te brengen”, aldus Sterckx.

Ernstige dierenmishandeling of -verwaarlozing zou in de toekomst al vanaf het eerste feit bestraft kunnen worden met een geldboete tot 800.000 euro (in plaats van maximaal 100.000 euro nu) en een gevangenisstraf tot vijf jaar (in plaats van zes maanden). In geval van recidive zouden dierenbeulen zelfs tien jaar kunnen krijgen. “Dat is positief”, vindt het Vlaams Belang, “maar hogere straffen betekenen niet veel als er niets wordt gedaan aan de pak- en veroordelingskans.”

“Meer controles uitvoeren en het melden van dierenmishandeling toegankelijker maken”

Het Vlaams Belang was steeds de voortrekker inzake de verhoging van de strafmaat rond dierenmishandeling, maar kreeg in het verleden steeds samen met alle dierenliefhebbers het deksel op de neus van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. “Maar gelukkig ziet nu ook de minister van Dierenwelzijn in dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat om dierenleed forser aan te pakken”, reageert Sterckx. “Er moeten echter ook inspanningen komen om de pakkans te verhogen. De drempel om aangifte te doen moet lager en er moeten meer controles gebeuren.”

Het Vlaams Belang wees in een ander voorstel – dat helaas ook werd weggestemd in het parlement – al op het belang van een speciaal opgeleide politiedienst, naar het voorbeeld van Nederland. “Zulke instantie kan het takenpakket van andere diensten – die onvoldoende zijn uitgerust voor de aanpak van dierenleed – verlichten”, meent Sterckx. “Ook de vorming van de politie inzake dierenwelzijn is van groot belang. Als inspecteurs beter opgeleid zouden worden in de dierenwelzijnswetgeving, kan er ook efficiënter opgetreden worden.” Op dit moment is het helaas nog steeds zo dat er in bepaalde politiezones zelfs geen enkele politie-inspecteur te vinden is die ter zake een vorming heeft genoten.

Tot slot vraagt de partij ook om de lat lager te leggen om gevallen van dierenmishandeling of -verwaarlozing te melden. “Er moet een centraal noodnummer in het leven geroepen worden waar mensen de klok rond op een snelle en eenvoudige manier melding kunnen doen van dieren in nood of dierenmishandeling”, stelt Sterckx. “Dit zal meer mensen aanzetten tot het signaleren van zulke incidenten.” Het Vlaams Belang organiseert op 3 oktober overigens een studiedag inzake dierenwelzijn. “Hier zullen verdere initiatieven worden aangekondigd om het welzijn van de dieren in Vlaanderen beter te garanderen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF